mcts

SQLServer sertifisering

Frank Karlstrøm er nå sertifisert som Microsoft Certified Technology Specialist.

Exam 70-433: Microsoft SQL Server 2008, Database Development