ocp-java 7 logo

Java sertifisering

Martin Goldhahn er nå sertifisert som Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer.