rsz srbank logo

Sparebank 1 SR-Bank

Drift-/supportavtale av SQLServer på windows cluster. Fjerndrift og on-site tjenester.