martinsen

Handelshuset Martinsen

Konsulentavtale innen databasedrift.

Drift-/supportavtale som gjelder SQLServer hos Martinsen.
Fjerndrift og on-site tjenester.