helse vest ikt

Avtale med Helse Vest IKT

DatabaseForum inngår samarbeid med Helse Vest IKT om å levere tjenester innen business intelligence.