fkrra

Avtale med Felleskjøpet

DatabaseForum inngår samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder om å levere tjenester innen databasedrift.

Avtalen gjelder drift, beredskap og support av Oracle plattform i produksjonsnettet i Stavanger.