evry

Avtale med Evry

DatabaseForum inngår avtale med Evry innen Java utvikling. Oppdraget utføres for Equinor som er kunde av Evry.