apply-sorco

Avtale med Apply Sørco

DatabaseForum inngår samarbeid med Apply Sørco om å levere tjenester innen databasedrift.

Avtalen gjelder drift, beredskap og support på Oracle plattform.